[CAM]151116 삼성캠퍼스톡 - 씨스타 by Harry

Posted by Harry군 | | 여자아이돌 직캠/씨스타 (SISTAR)
다솜 - 쉐이크 잇(Shake it)
 
다솜 - 아이 스웨어(I Swear)
 
다솜 - 마보이(My Boy)
 
다솜 - 터치마이바디(Touch my body)
 
멘트
 
 

 

비밀글
<